Hobro IK - Brøndby IF
24.09.2017 :: Fodbold :: Superligaen
Hobro IK - Brøndby IF Hobro IK - Brøndby IF Hobro IK - Brøndby IF Hobro IK - Brøndby IF Hobro IK - Brøndby IF Hobro IK - Brøndby IF

Ledøje-Smørum Fodbold - Brøndby IF
20.09.2017 :: Fodbold :: Pokalturneringen
Ledøje-Smørum Fodbold - Brøndby IF Ledøje-Smørum Fodbold - Brøndby IF Ledøje-Smørum Fodbold - Brøndby IF Ledøje-Smørum Fodbold - Brøndby IF Ledøje-Smørum Fodbold - Brøndby IF Ledøje-Smørum Fodbold - Brøndby IF